Coraz więcej pacjentów tracących nadzieję na wyleczenie sięga po fitoterapię. Pomaga ona wyjść z ciężkiego stanu fizycznego pozbawionego nadziei, nawet w przypadkach, gdy najlepsze kliniki naszego kraju, Stanów Zjednoczonych czy Europy nie dają szans na wyleczenie.
Osoby, które zaczęły inicjować w Tradycyjnej Medycynie, a w szczególności w stosowaniu składników ziół leczniczych (Fitoterapia), zauważyły znaczną poprawę stanu swojego zdrowia. Charyzmatyczny ksiądz salezjański, Ojciec Edmund Szeliga, stosuje różne zioła do leczenia chronicznych chorób takich jak rak. Polak ten ma akademickie przygotowanie, napisał naukową pracę na temat stosowania ziół w leczeniu chorób, posiada również bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie. Stał się on dla mnie Wielkim Nauczycielem i doradcą.
Całe nasze doświadczenie opiera się na stosowaniu Terapii poleconej przez Ojca Edmunda Szeligę w leczeniu chorób chroniczno-niszczących, takich jak kamienie w nerkach, padaczka, skleroza, różne typy raka czy guza, wrzody, zapalenie wątroby. Zgodnie z tymi rekomendacjami, chciałbym zaznaczyć, że Terapia Ojca Szeligi doprowadza do pozytywnego działania ziół.
Jeżeli chodzi o leczenie fitoterapeutyczne, nie jest ono pełne bez stosowania odpowiedniego systemu odżywiania się stosowanego w Trofoterapii (terapia, przez którą człowiek odpowiednio się odżywia), która pomaga oczyścić organizm oraz doprowadza do stymulacji Vis natura medicatriz (właściwość organizmu do samoleczenia i uporządkowania wewnętrznego).
Z uzyskanymi do dzisiejszego dnia rezultatami możemy stwierdzić, iż fitoterapia przedstawia ważną i przydatną dla Peru alternatywę leczenia jako perspektywę rozwoju nauki, ekologii i ekonomii.

Z tym bogactwem i solidnością konceptualną oraz wiedzą lekarską pogłębianą przez praktykę i doświadczenie ostatnich lat, Tradycyjna Medycyna Peruwiańska wchodzi w trzecie tysiąclecie, gdzie będzie ważna dla wielu grup społecznych żyjących  na marginesie we wszystkich krajach świata. Będzie to jedyny dział medycyny, który pomoże utrzymać zdrowie. Jest ewidentnie naturalne „Odnowienie Wartości Medycyny Tradycyjnej oraz jej artykulacja z Medycyną Akademicką jako strategią w zdrowiu tak, by było ono dla człowieka dziś i w następnych tysiącleciach”. Stosując ją osiągniemy życie bardziej godne i wolne od dramatyzmu i chorób oraz  nieoczekiwanej śmierci.
Peru będąc złożem naturalnych surowców potrzebnych w Medycynie Tradycyjnej,  oprócz uprzywilejowanej różnorodności geograficznej która gwarantuje stałe dostarczenie produktów żywnościowych wysokiej jakości, wezwany jest by być pionierem w tej dziedzinie. Nasza wielka różnorodność biologiczna jest obietnicą dla przyszłych pokoleń.
Leczenie fitoterapeutyczne zaczyna się od dokładnego wybrania ziół leczniczych dla każdej patologii. Bardzo dobre rezultaty osiąga się przy leczeniu patologii chroniczno-niszczącej, takiej jak rak czy inne choroby wirusowe, jak zapalenie wątroby.

Schemat leczenia który stosujemy składa się z trzech faz:

Faza Pierwsza - OCZYSZCZAJĄCA lub DEZYNFEKUJĄCA, znajdziemy tu zioła tak jak: Desmodium sp. (Manayupa), Tiquilia paronychioides (Flor de Arena) Ephedra americana (Pinco - Pinco).

Faza Druga - LECZNICZA lub POPARCIA, stosujemy tu zioła, które wiążą się z patologią leczoną.

Faza Trzecia - PROFILAKTYCZNA lub WZMOCNIENIA, stosujemy głównie, zioła stymulujące system odpornościowy, takie jak: Uncaria tomentosa (Uña de Gato), Erythroxylum catuaba (Chuchuhuasi), Tabebuia serratifolia (Tahuari), Spondias mombin L. (Ubos).